Yuan Rong Zhou

” Ruby Haze “

11 x 14 inches
Oil on Canvas
” Ruby Haze “

” Hazel Crest “

20 x 16 inches
Oil on Canvas
” Hazel Crest “

” Whispers in the Woods “

30 x 40 inches
Oil on Canvas
” Whispers in the Woods “

Wonderful Scenery

20 x 24 inches
Framed 29 x 33
Oil on Canvas
Wonderful Scenery

Blue Ridge River

12 x 16 inches
Framed 23 x 27
Oil on canvas
Blue Ridge River

Glory of The Sunset

8 x 10 inches
Framed 19 x 21
Oil on canvas
Glory of The Sunset

Two Seasons

20 x 24 inches
Framed 31 x 35
Oil on canvas
Two Seasons

Facing The Light

10 x 8 inches
Framed 19 x 16
Oil on canvas
Facing The Light

Grandfather’s Grapes

16 x 12 inches
Framed 26 x 22.5
Oil on canvas
Grandfather’s Grapes

Sunny’s Garden

16 x 12 inches
Framed 26 x 22.5
Oil on canvas
Sunny’s Garden